Disclaimer

Hier staan de voorwaarden die gelden voor deze website (www.hgoadviesgroep.nl) van HGO Adviesgroep BV is ingeschreven in het Handelsregister van de KvK onder nummer 83831185 van HGO ADVIESGROEP BV gevestigd op de Opaallaan 1180, 2132 LN te Hoofddorp. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met deze voorwaarden. Wij vragen je daarom onze disclaimer goed te lezen. 

Gebruik van deze website
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Wij zijn niet aansprakelijk
Wij en/of de personen of bedrijven waarmee wij samenwerken, zijn niet aansprakelijk voor enige schade door het gebruik (of niet kunnen gebruiken) van onze website. Dat geldt ook voor schade die het gevolg is van de onjuistheid of onvolledigheid van informatie op onze website.

Bescherming van persoonsgegevens
Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens.
De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.
Wij geven u daarbij de volgende garanties:
• Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.
• De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
• Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketing doeleinden van derden aangewend.
• Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.
• De site maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Wij kunnen de inhoud van onze website wijzigen
Wij kunnen alle inhoud van onze website (waaronder alle teksten en deze disclaimer) zonder aankondiging wijzigen. Wij raden je daarom aan regelmatig na te gaan of onze informatie is gewijzigd. De inhoud van onze website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Onze website en de inhoud ervan (met inbegrip van alle teksten, foto’s, grafisch materiaal en logo’s) is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van onze website is alleen toegestaan voor niet-commercieel gebruik. Voor andere doeleinden mag niets van onze website gebruikt, verspreid of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van HGO ADVIESGROEP BV of van een ander die rechthebbende is.

AVG
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) van kracht geworden. AVG geldt voor alle ondernemingen die persoonsgegevens gebruiken. Als relatie van HGO ADVIESGROEP BV informeren wij u graag over ons beleid ten aanzien van de bescherming van uw persoonsgegevens. HGO ADVIESGROEP BV  beheert uw NAW gegevens, voor een periode van 1 jaar, om u te informeren over nieuwe activiteiten binnen onze organisatie. Uitsluitend met uw toestemming sturen wij u informatie van onze diensten en houden wij u op de hoogte via nieuwsbrieven & updates. Dit zal voornamelijk per e-mail zijn en uitsluitend voor berichten van HGO ADVIESGROEP BV zelf. Uw gegevens worden, buiten onze organisatie om, niet aan derden ter beschikking gesteld uitzondert: Als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of worden. Wij op uw verzoek zorg dienen te dragen voor gerelateerde aanvragen (bv notaris)

Wij voldoen aan de toepasselijke gestelde voorwaarden in de AVG en hebben binnen onze organisatie aansluitende afspraken gemaakt.
U kunt op ieder moment uw toestemming herroepen voor gebruik van uw gegevens door HGO ADVIESGROEP BV.  Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@hgoadviesgroep.nl of info@hgoadviesgroep.nl ovv AVG.

Voor onze website geldt het Nederlands recht
Op onze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden behandeld bij een Nederlandse rechter.